Wróćcie!

Od lewej: mitra Leona XIII, dwie tiary Piusa IX, mitra Benedykta XV.