Boska Liturgia

1925 Pius XIZdjęcie z obchodów tysiąc sześćsetnej rocznicy Soboru Nicejskiego: Boska Liturgia w bazylice św. Piotra, do której od tronu asystował Ojciec Święty Pius XI. Ciekawe, że celebrowana była nie na wschód, ale ku apsydzie zachodniej.