Neo-union

Procesja Bożego Ciała w katolickiej parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Kostomłotach. Przy ołtarzu klęczy birytualny proboszcz parafii neounickiej ks. Zbigniew Nikoniuk.

A Corpus Christi procession in the Catholic parish of the Byzantine-Slavonic rite in Kostomłoty. The bi-ritual parish priest of the Neo-union parish, Fr. Zbigniew Nikoniuk, is kneeling at the altar.