Procesja pokutna

cappahoodedKardynał Jan Chrzciciel Montini niesie krzyż w otoczeniu kanoników katedry mediolańskiej. Na pokutny charakter procesji, która odbyła się po radzieckiej interwencji zbrojnej w czasie powstania na Węgrzech w 1956 r., wskazują zakryte głowy prałatów.