Ubi Petrus, ibi Ecclesia

Pius XI asystuje od tronu w czasie Boskiej Liturgii sprawowanej w Bazylice Watykańskiej podczas uroczystości upamiętniających tysiąc sześćsetną rocznicę Soboru Nicejskiego 15 listopada 1925 r. Przed papieskim tronem zasiada duchowieństwo greckie wraz z głównym celebransem (w środku, z pastorałem w ręku) Bazylim Suciu, greckokatolickim arcybiskupem Fogaraszu i Alba Iulia w Rumunii. Za nimi widać ławkę zajmowaną przez Kolegium Kardynalskie.