Una cum Papa

Benedykt XV w stroju chórowym i tabarro w otoczeniu wschodniego duchowieństwa katolickiego.