Ut unum sint

bis.rskyZdjęcie z dnia chirotonii w eparchii preszowskiej Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-słowackiego ks. Bazylego Hopki (drugi z prawej), który został ogłoszony błogosławionym przez Jana Pawła II w 2003 r. Głównym konsekratorem był władyka Paweł Gojdič O.S.B.M., również błogosławiony Kościoła od 2001 r., a współkonsekratorami Sługa Boży ks. bp Józef Beran (drugi z lewej), metropolita Pragi oraz ks. bp Józef Cársky (pierwszy z prawej).