Jałmużna

FratoFranciszkanin udzielający jałmużny biednym dzieciom przed bramą klasztoru.