Kardynałowie

konsystorzPubliczny konsystorz, 22 grudnia 1927 r. Wśród pięciu nowo kreowanych kardynałów znajdowało się trzech zakonników, którzy w odróżnieniu od dwóch pozostałych (Hlonda i Bineta) ubrani byli w cappa magna właściwe dla ich zakonów. Byli to Serédi O.S.B., Rouleau O.P. oraz Lépicier O.S.M.