Odpoczynek

3251947Brat Marcin, kapucyn, w czasie odpoczynku przy budowie wodociągu prowadzącego do katolickiego college’u w East Midlands, Anglia, 1936.