Pius

AA319837 cucina 451 299 300 5321 3531 Scala di grigio Ojciec Pius O.F.M. Cap. w czasie celebracji Mszy Świętej. Zwracamy uwagę na dobrze widoczne wygolenie tonsury.