Zakony i zgromadzenia

Bp Castrillo

castrillo1Augustyn Ernest Castrillo O.F.M., biskup diecezji San Marco Argentano – Bisignano, w symarze i farioli charakterystycznej dla zakonu franciszkanów.