Jedwabie, treny i gronostaje

Bp Moore

2C51B2E3292B5173E7D52C5173E023Jego Ekscelencja ks. biskup Jakub Moore, ordynariusz diecezji Ballarat w Australii w latach 1884 – 1904, w stroju chórowym z rozwiniętym trenem sutanny. Był wybitnym mówcą, który zaskarbił sobie szacunek i posłuch u wiernych. Miał też wielki talent do zbierania funduszy na inwestycje budowlane: pozostawił po sobie ponad osiemdziesiąt szkół, wiele kościołów, sierocińców oraz innych inwestycji, które stymulowały handel i różnoraką przedsiębiorczość w mieście Ballarat, które dzięki niemu przestało być nieznaczącą miejscowością [zdjęcie za Ceremonia y rúbrica de la Iglesia española].