Cappella Papale

Czemu sedia?

457356866Procesja papieska podczas koronacji papieża Pawła VI na Placu św. Piotra 30 czerwca 1963.