Zakony i zgromadzenia

Dawne czasy, dawne habity

chicago-1Od lewej: zakonnica ze zgromadzenia Sióstr Świętego Krzyża, franciszkanka, dominikanka, siostra od św. Agnieszki i szarytka.