Zakony i zgromadzenia

Dominikańska fariola

Anni60-143Konsekracja nowej katedry w Akwinie. Od lewej stoją: kanonik z Akwinu w cappa parva, argentyński kardynał Jakub Copello (pierwszy kardynał z tamtej części świata) oraz kardynał Browne O.P. (w czasach soboru przeciwnik idei wolności religijnej) w odpowiedniej dla swojego zakonu farioli: czarnej z białym podbiciem.