Benedictus PP. XVI

Pope emeritus

Pierwsze zdjęcie Benedykta XVI już jako papieża emeryta (fot. ANSA).The first photography of Benedict XVI as the pope emeritus.
(photo by ANSA)