Silks, trains and ermines

Paris

Święcenia kapłańskie w katedrze NMP w Paryżu. Na stopniach tymczasowego ołtarza klęczy asysta wraz z kardynałem Janem Verdierem, którego tren sutanny chórowej jest dobrze widoczny na zdjęciu.

Priestly ordination in the cathedral of Notre Dame in Paris. The ministers are kneeling on the steps of a temporary altar together with Cardinal Jean Verdier, whose train of the choir cassock is clearly visible in the photo.