Jedwabie, treny i gronostaje,  Pontifices

Francuskie befki

Ludwik Ernest kardynał Dubois, arcybiskup Paryża, w symarze i farioli z jedwabnej mory, w asyście ks. biskupa Karola Gibier’a, ordynariusza diecezji Wersalu, w trakcie wizyty duszpasterskiej 6 października 1923 roku. Lokalny kler widoczny na zdjęciu cechują tzw. befki, czyli ozdobne krawaty, które powstały w początkach wieku XVI jako część świeckiej garderoby, a które do czasów współczesnych przetrwały niemal wyłącznie w szatach pastorów kilku wspólnot protestanckich. Zwracamy też uwagę na odmiennych od rzymskiego kształt chwostów, dawniej dość często spotykany wśród francuskich prałatów.