Zakony i zgromadzenia

Granada

Święcenia kapłańskie celebrowane zapewne w sobotę poprzedzającą Niedzielę Męki Pańskiej, czyli Palmową, w dominikańskim kościele przy królewskim konwencie Świętego Krzyża w Granadzie. Neoprezbiterzy, z wyraźnie wygolonymi koronami, koncelebrują Mszę Świętą stojąc wokół specjalnie przygotowanego ołtarza, wzniesionego przed stopniami ołtarza wielkiego.