Jedwabie, treny i gronostaje

Hierosolyma

04399vPatriarcha Jerozolimy Ludwik Barlassina w czasie okadzania darów po Offertorium w czasie pontyfikalnej Mszy Świętej celebrowanej na ołtarzu ustawionym przy Grobie Pańskim.