Jeruzalem

Biskup włocławski, ks. Karol Radoński, w asyście dwóch diakonów asystentów, trzymających poły pluwiału, w czasie procesji w Bazylice Grobu Bożego w Jerozolimie, Niedziela Palmowa roku Pańskiego 1941. Oprócz podwiniętych ornatów (planetae plicatae) na uwagę zasługują szaty kanoników parati, idących przed biskupem.