Privilegiati

Jerzy Ratzinger

monsignorgeorgbackinregrr6

Jerzy Ratzinger w almucji, czyli w zimowym stroju chórowym kanoników katedralnych z Ratyzbony.