Jedwabie, treny i gronostaje

Kard. Cicognani

Consistory of 1958Hamlet kardynał Cicognani w otoczeniu swojej świty: trzech familiares w fariolach trzymających rzeczy purpurata (saturno i tabarro oraz mantolet), kaudatariusza w crocii oraz gentiluomo, w czasie publicznego konsystorza w 1958 roku.