Pontifices

Niedziela Palmowa w Westminsterze

Niedziela Palmowa w katedrze westminsterskiej, 5 kwietnia 1936 r. Asysta wraz z wiernymi stoi przed drzwiami kościoła czekając na ich otwarcie  po uderzeniu w nie krzyżem procesyjnym. Arcybiskupowi Arturowi Hinsleyowi towarzyszy trzech kanoników: jeden w kapie pełniący funkcję prezbitera asystenta oraz dwóch w podwiniętych ornatach (planetae plicatae), asystujących jako diakoni honorowi.