Benedictus PP. XVI

Ojciec Święty

Johannes Simon/Stringer/Getty Images

Benedykt XVI w czasie przemówienia pożegnalnego na lotnisku w Lahr/Schwarzwald na zakończenie swojej pielgrzymki do Niemiec, 25 września 2011 r. Była to trzecia podróż apostolska papieża Ratzingera do ojczyzny, która odbyła się pod hasłem Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość.