Papiesko

Pius X

saint_pius_ten.bmp
Fotografia portretowa Ojca Świętego Piusa X w symarze i tabarro, zasiadającego na sedia gestatoria.

Tydzień (a w zasadzie Oktawa) Modlitw o Jedność Chrześcijan, z przywiązanymi do niego odpustami, obchodzony był za Leona XIII pomiędzy uroczystościami Wniebowstąpienia a Zesłania Ducha Świętego. Św. Pius X wyznaczył jednak nowy termin na 18-25 stycznia: rozpoczyna się więc w dawne święto Katedry św. Piotra w Rzymie (w nowym kalendarzu zniesione i połączone ze świętem Katedry św. Piotra w Antiochii), a kończy w dniu liturgicznego wspomnienia Nawrócenia św. Pawła, zaciętego wroga wyznawców Chrystusa. Wyznaczony w ten sposób czas wskazywał na dwa elementy niezbędne do osiągnięcie jedności z Kościołem: odwrócenie się od swoich błędów i uznanie prymatu Biskupa Rzymu.