A to Polska właśnie

Polscy Jezuici

stara-wies2Polscy oo. Jezuici w Rzymie. Dwaj skrajnie stojący na zdjęciu ubrani są w fariole, zaś trzej inni  mają na sobie płaszcze zwane greca. Pierwszy po lewej stoi o. Władysław Lohn, wykładowca teologii dogmatycznej na papieskim uniwersytecie Gregorianum. W 1947 roku o. Lohn przyjął katolickie wyznanie wiary, wysłuchał spowiedzi oraz udzielił Komunii św. byłemu komendantowi obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu Rudolfowi Hößowi.