A to Polska właśnie

Polscy Jezuici

stara-wies2

Polscy jezuici w Rzymie. Niemal wszyscy z rzymskimi kapeluszami zwanymi saturno, przy czym dwaj skrajnie stojący na zdjęciu ubrani są w fariole, zaś trzej inni  mają na sobie dwurzędowe płaszcze zwane greca. Pierwszy po lewej stoi o. Władysław Lohn (1889 – 1961), w latach 1928 – 1934 wykładowca teologii dogmatycznej na papieskim uniwersytecie Gregorianum, od 1935 do 1947 r. przełożony Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego. W kwietniu 1947 roku o. Lohn przyjął katolickie wyznanie wiary, wysłuchał spowiedzi oraz udzielił rozgrzeszenia oraz Komunii św. niemieckiemu zbrodniarzowi wojennemu, byłemu komendantowi obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, Rudolfowi Hößowi, który został stracony kilka dni później. Poprawiał tekst oraz opatrzył wstępem i komentarzem księgi Nowego Testamentu w ostatnim wydaniu Biblii ks. Jakuba Wujka z 1962 r.