Zakony i zgromadzenia

Prostracja

Prostracja w czasie śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych podczas liturgii Wielkiej Soboty przed wielkim ołtarzem benedyktyńskiego opactwa św. Andrzeja w Brugii, A.D. 1935. Opat, w otoczeniu leżącej krzyżem asysty, modli się wsparty na faldistorium. Zdjęcie dzięki uprzejmości Autorki blogu Adventures In Keeping House.