Zakony i zgromadzenia

Staniątki

3050088930284F9AD739284F9AD52FKardynał Karol Wojtyła z matką Aliną Imeldą Niewmierzycką, ksienią klasztoru Sióstr Benedyktynek w Staniątkach, w dniu jej benedykcji, 1971 r.