Benedictus PP. XVI

Strój chórowy

Benedykt XVI w zimowym stroju chórowym na Loggi Błogosławieństw.