Jedwabie, treny i gronostaje

Te ergo qaesumus

Kardynałowie w kaplicy Najświętszego Sakramentu w czasie śpiewu Te Deum laudamus podczas konsystorza odbywającego się w Bazylice Watykańskiej. Nowi purpuraci, z głowami nakrytymi kapturami cappa magna, leżą przed balaskami, podczas gdy ich starsi koledzy klęczą przy swoich ławkach. Przy ołtarzu klęczy dziekan Kolegium.