A to Polska właśnie

Te Ioannem

PIC_1-P-3055-2
Msza Św. pontyfikalna w kościele oo. kapucynów w Warszawie sprawowana w rocznicę odsieczy wiedeńskiej, a celebrowana przez kard. Kakowskiego. Po prawej, na krześle, prezydent Polski, Ignacy Mościcki.

Jak podaje ks. Franciszek Kwiatkowski SI, w książce Z pogranicza filozofii i teologii. Wykłady dla katolickiej inteligencji: „Na podziękowanie Bogu za to zwycięstwo śpie­wano w Rzymie przez długie lata na procesji w każdą rocznicę odsieczy wiedeńskiej hymn, ułożony na wzór Te Deum: Te Ioannem laudamus:

Ciebie Jana chwa­limy – Ciebie mężnym wyznawamy. – Tobie, walecznemu rycerzowi – Cały Kościół cześć oddawa. – To­bie wszyscy wierni Chrystusowi – Tobie Wenecjanie i Italskie mocarstwa – Tobie Papież i Cesarz – Nie­ustającym głosem śpiewają: – „Dzielny, dzielny, dziel­ny – Król Polski! – Pełne są niebiosa i ziemia – Wielkości męstwa twojego”.