Benedictus PP. XVI

U Matki Bożej Większej

Benedykt XVI w paschalnym stroju chórowym zasiadający na tronie Piusa XII w czasie modlitwy różańcowej w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie celebrowanej z okazji 150. rocznicy politycznego zjednoczenia Italii, podczas której papież zawierzył Włochy Najświętszej Maryi Pannie, 26 maja 2011 r.