Cappella Papale

Accipe tiaram

1346145Accipe tiaram tribus coronis ornatam et scias te esse Patrem Principum et Regum, Rectorem Orbis, in terra Vicarium Salvatoris nostri Iesu Christi, cui est honor et gloria in saecula saeculorum. Amen.

Przyjmij tiarę trzema koronami ozdobioną i wiedz, że tyś Ojcem Książąt i Królów, Władcą Świata, na ziemi Wikariuszem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, którego jest cześć i chwała na wieki wieków. Amen.