• Una sancta

  Symbol

  Biskup eparchii Piana degli Albanesi Kościoła italo-albańskiego Sotìr Ferrara w czasie odmawiania Symbolu wiary podczas Boskiej Liturgii sprawowanej w katedrze Wielkiego Męczennika Demetriusza. Zgodnie z…

 • A to Polska właśnie,  Una sancta

  Stanisławów

  Duchowieństwo katolickich obrządków wschodnich, bizantyjskiego oraz ormiańskiego, w czasie procesji poprzedzającej koronację cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk na zachodniej Ukrainie), 30…

 • Una sancta

  Abp Hakim

  Archieparcha Jerzy Hakim, arcybiskup Akki oraz późniejszy Katolicki Patriarcha Grecko-Melchicki Antiochii, Aleksandrii i Jerozolimy w czasie celebracji Boskiej Liturgii w noc wielkiego święta Narodzenia według…

 • A to Polska właśnie,  Una sancta

  Neounia

  Procesja Bożego Ciała w katolickiej parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Kostomłotach. Przy ołtarzu klęczy birytualny proboszcz parafii neounickiej ks. Zbigniew Nikoniuk. Procesja teoforyczna jest jednym z…

 • Una sancta

  Koptowie

  Biskupi Kościoła katolickiego obrządku koptyjskiego w otoczeniu duchowieństwa i ministrantów. W środku Jego Świątobliwość Cyryl Macaire, patriarcha Aleksandrii, przy jego boku stoją zaś eparcha hermopolitański…

 • Una sancta

  Bizantyjski abp Sheen

  Arcybiskup Fulton Sheen w szatach do celebracji Boskiej Liturgii. Jak widać, westymenta rytu bizantyjskiego łączą się z elementami stroju łacińskiego: albą, humerałem, rękawiczkami pontyfikalnymi czy…

 • Una sancta

  Una cum Papa

  Benedykt XV w stroju chórowym i tabarro w otoczeniu wschodniego duchowieństwa katolickiego, na czele z siedzącym po prawej stronie Ojca Świętego, melchickim patriarchą Antiochii Dymitrem…

 • Una sancta

  Homagium

  Kardynałowie składający homagium nowo wybranemu papieżowi Janowi XXIII. Drugi w kolejce, w charakterystycznej cappa magna, stoi kardynał Agagianian.

 • Una sancta

  Pontifex Supremus

  Credimus et confitemur Romanum pontificem habere universalis Ecclesiae primatum et in totam Ecclesiam plenitudinem potestatis obtinere et esse Christi vicarium et maximum omnium episcoporum. Contra…

 • Una sancta

  Bp Kocyłowski

  Błogosławiony władyka Jozafat Kocyłowski – biskup przemyski, odwiedza parafię greckokatolicką w Krakowie. Zwracamy uwagę na zlatynizowane szaty diakonów [zdjęcie za: parafia Greckokatolicka w Krakowie].

 • Una sancta

  Kościół italo-albański

  Boska Liturgia w Niedzielę Zmartwychwstania celebrowana w katedrze Wielkiego Męczennika Demetriusza należącej do Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-włoskiego przez jego zwierzchnika biskupa eparchii Piana degli Albanesi…

 • Una sancta

  Matka Boska Leśniańska

  Boska Liturgia celebrowana przed obrazem Matki Boskiej Leśniańskiej z okazji sprowadzenia go do Leśnej Podlaskiej. Kult jakim ten obraz był otaczany zarówno przez łacinników, jak i grekokatolików sprawił, że w…

 • Una sancta

  Bp Budka

  Błogosławiony Nikita Budka, biskup pomocniczy archieparchii greckokatolickiej we Lwowie, zmarły w radzieckich łagrach w 1949 r., beatyfikowany przez Jana Pawła II w 2001 r.