Currently browsing category

Una sancta

Symbol

Biskup eparchii Piana degli Albanesi Kościoła italo-albańskiego Sotìr Ferrara w czasie odmawiania Symbolu wiary podczas Boskiej Liturgii sprawowanej w katedrze Wielkiego Męczennika …

Stanisławów

Duchowieństwo katolickich obrządków wschodnich, bizantyjskiego oraz ormiańskiego, w czasie procesji poprzedzającej koronację cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk na …

Abp Hakim

Archieparcha Jerzy Hakim, arcybiskup Akki oraz późniejszy Katolicki Patriarcha Grecko-Melchicki Antiochii, Aleksandrii i Jerozolimy w czasie celebracji Boskiej Liturgii w noc wielkiego …

Neounia

Procesja Bożego Ciała w katolickiej parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Kostomłotach. Przy ołtarzu klęczy birytualny proboszcz parafii neounickiej ks. Zbigniew Nikoniuk. Procesja teoforyczna …

Ecclesia catholica

Celebracja Boskiej Liturgii w Bazylice św. Piotra na Watykanie w obecności Patriarchy Zachodu Jego Świątobliwości papieża Piusa XI.

Ryt lyoński – Confiteor

Confiteor w czasie pontyfikalnej Mszy Świętej w Wielki Czwartek 1934 r. w lyońskiej katedrze św. Jana Chrzciciela. Przed stopniami ołtarza stoi arcybiskup …

Koptowie

Biskupi Kościoła katolickiego obrządku koptyjskiego w otoczeniu duchowieństwa i ministrantów. W środku Jego Świątobliwość Cyryl Macaire, patriarcha Aleksandrii, przy jego boku stoją …

Bizantyjski abp Sheen

Arcybiskup Fulton Sheen w szatach do celebracji Boskiej Liturgii. Jak widać, westymenta rytu bizantyjskiego łączą się z elementami stroju łacińskiego: albą, humerałem, …

Una cum Papa

Benedykt XV w stroju chórowym i tabarro w otoczeniu wschodniego duchowieństwa katolickiego, na czele z siedzącym po prawej stronie Ojca Świętego, melchickim …

Homagium

Kardynałowie składający homagium nowo wybranemu papieżowi Janowi XXIII. Drugi w kolejce, w charakterystycznej cappa magna, stoi kardynał Agagianian.

Patriarcha Antiochii

Syryjskokatolicki patriarcha Antiochii Ignacy Gabriel I Tappouni z podwójnym krzyżem pektoralnym.

Panteon

Msza Święta celebrowana w rycie ambrozjańskim w rzymskim Panteonie, 2 maja 2010 r.

Pontifex Supremus

Credimus et confitemur Romanum pontificem habere universalis Ecclesiae primatum et in totam Ecclesiam plenitudinem potestatis obtinere et esse Christi vicarium et maximum …

Ryt chaldejski

Msza Święta Świętej w rycie chaldejskim – modlitwa przed łamaniem Chleba.

Po grecku na Watykanie

Msza Święta w rycie greckim celebrowana coram Summo Pontifice w Bazylice św. Piotra z okazji tysiąc sześćsetnej rocznicy Soboru Nicejskiego.

Bp Kocyłowski

Błogosławiony władyka Jozafat Kocyłowski – biskup przemyski, odwiedza parafię greckokatolicką w Krakowie. Zwracamy uwagę na zlatynizowane szaty diakonów [zdjęcie za: parafia Greckokatolicka …

Kościół italo-albański

Boska Liturgia w Niedzielę Zmartwychwstania celebrowana w katedrze Wielkiego Męczennika Demetriusza należącej do Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-włoskiego przez jego zwierzchnika biskupa eparchii …

Matka Boska Leśniańska

Boska Liturgia celebrowana przed obrazem Matki Boskiej Leśniańskiej z okazji sprowadzenia go do Leśnej Podlaskiej. Kult jakim ten obraz był otaczany zarówno przez łacinników, jak i grekokatolików …

Ryt Mediolanu w Rzymie

Uroczysta Msza Święta pontyfikalna w rycie ambrozjańskim celebrowana przez kard. Montiniego w Bazylice św. Piotra w czasie Soboru Watykańskiego II.

Bp Budka

Błogosławiony Nikita Budka, biskup pomocniczy archieparchii greckokatolickiej we Lwowie, zmarły w radzieckich łagrach w 1949 r., beatyfikowany przez Jana Pawła II w …

Poznań

Procesja w czasie I Krajowego Kongresu Eucharystycznego, Poznań A.D. 1930.