Po grecku na Watykanie

Pius XI - Liturgia papalis [p. 41]Msza Święta w rycie greckim celebrowana coram Summo Pontifice w Bazylice św. Piotra z okazji tysiąc sześćsetnej rocznicy Soboru Nicejskiego.