A to Polska właśnie,  Una sancta

Neounia

Procesja Bożego Ciała w katolickiej parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Kostomłotach. Przy ołtarzu klęczy birytualny proboszcz parafii neounickiej ks. Zbigniew Nikoniuk. Procesja teoforyczna jest jednym z przykładów latynizacja liturgii bizantyjskiej, jakiej podlegała na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów.