Currently browsing category

Una sancta, Page 3

O. Cheng

O. Cheng S.J. w czasie Mszy św. w chińskim więzieniu.

Tu es Petrus

κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν …

Boska Liturgia w Pałacu Watykańskim

Boska Liturgia sprawowana przez melchickiego patriarchę Antiochii Cyryla VIII w obecności Ojca Świętego Piusa X w Sali Beatyfikacji Pałacu Watykańskiego w lutym …

Tu es Petrus

Arcybiskup Coussa całuje pierścień papieski Jana XXIII w dniu swojej sakry biskupiej celebrowanej w rycie melchickim w Kaplicy Sykstyńskiej.

Ryt ambrozjański

Ryt ambrozjański w katedrze w Mediolanie. Na tronie kard. Schuster, obok niego stoi ceremoniarz z ferulą oraz z charakterystycznym dla ceremoniarzy tego …

Jeden, święty, powszechny i apostolski

Ojciec Święty Jan XXIII z dikirionem i trikirionem w dłoniach w czasie celebracji Boskiej Liturgii [zdjęcie za: Custodite Cæremonias Domini! Enrico Dante …

Boska Liturgia

Zdjęcie z obchodów tysiąc sześćsetnej rocznicy Soboru Nicejskiego: Boska Liturgia w bazylice św. Piotra, do której od tronu asystował Ojciec Święty Pius …

Ubi Petrus, ibi Ecclesia

Pius XI asystuje od tronu w czasie Boskiej Liturgii sprawowanej w Bazylice Watykańskiej podczas uroczystości upamiętniających tysiąc sześćsetną rocznicę Soboru Nicejskiego 15 …

Tu es Sacerdos in aeternum

Jesteśmy eucharystycznymi kapłanami. Obserwuj kapłana odprawiającego Mszę Świętą, a będziesz mógł powiedzieć, jak traktuje on dusze w konfesjonale, jak posługuje chorym i …

Ryt lyoński – kolekta

Kolekta w czasie mszy św. pontyfikalnej w rycie lyońskim. Arcybiskup, w otoczeniu sześciu prezbiterów i asysty, stoi przy tronie umieszczonym w absydzie …

Procesja pokutna

Kardynał Jan Chrzciciel Montini niesie krzyż w otoczeniu kanoników katedry mediolańskiej. Na pokutny charakter procesji, która odbyła się po radzieckiej interwencji zbrojnej …

Boże Ciało w Mediolanie

Kardynał Schuster w czasie procesji Bożego Ciała w Mediolanie, gdzie kolorem liturgicznym tej uroczystości jest kolor czerwony. Kwadrat na albie to parura, …