Una cum Papa

Benedykt XV w stroju chórowym i tabarro w otoczeniu wschodniego duchowieństwa katolickiego, na czele z siedzącym po prawej stronie Ojca Świętego, melchickim patriarchą Antiochii Dymitrem I. Czerwiec roku Pańskiego 1920.