Collegium Graecum

Seminarzyści Papieskiego Kolegium Greckiego w Rzymie w roku 1974.