Jedwabie, treny i gronostaje

Kard. Cushing

Arcybiskup Ryszard Jakub Cushing, arcybiskup Bostonu, przyjaciel rodziny Kennedych. Ochrzcił wiele dzieci należących do tej rodziny. W 1953 roku udzielił ślubu przyszłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, Janowi Kennedy, przewodniczył również uroczystościom pogrzebowym po zamachu na niego. Na zdjęciu w zimowej cappa magna.