Jedwabie, treny i gronostaje

Kard. Bégin

begin_klLudwik Nazariusz kardynał Bégin, arcybiskup Quebecu, kardynał prezbiter kościoła św. św. Witalisa, Walerii, Gerwazego i Protazego.