Cappella Papale

Boże Ciało 1929

Ojciec Święty Pius XI adorujący Najświętszy Sakrament na niesionej przez sediari platformie zwanej thalamus podczas procesji Bożego Ciała, 25 czerwca 1929. Był to pierwszy raz od 1870 roku, gdy w wyniku podpisania Traktatów Laterańskich i znormalizowania stosunków między Stolicą Apostolską a Królestwem Włoch, procesja papieska wyszła na Plac Świętego Piotra, okrążając go pod kolumnadą Berniniego.