Privilegiati,  Una sancta

Tesserete

ACVC2005Ksiądz Oswald Crivelli w czasie uroczystości obejmowania probostwa parafii św. Stefana w Tesserete (Szwajcaria) w roku 1945. Po zdjęciu łatwo określić przynależność tego kościoła do rytu mediolańskiego. Wskazują na to szaty diakona, który zgodnie z lokalną tradycją, stułę nosi nie pod, ale na dalmatyce. Także widoczna na ks. Crivellim cappa magna, przysługującą niektórym proboszczom w Mediolanie oraz w pewnych parafiach poza nim oraz trzymana w ręku ferula świadczą, że mamy do czynienia z rytem ambrozjańskim. Warto też wspomnieć, że proboszcz parafii w Tesserete z urzędu posiada przywilej honorowego kanonika katedry mediolańskiej [źródło zdjęcia: Archivio audiovisivo di Capriasca e Val Colla].