Jedwabie, treny i gronostaje,  Pontifices

Archiprezbiter Pacelli

palm sundayArchiprezbiter Bazyliki św. Piotra na Watykanie, kardynał Eugeniusz Pacelli, w czasie procesji w Niedzielę Palmową, 20 marca 1932 r, oczekującej przed drzwiami świątyni na ponowne wejście do jej wnętrza. Purpuratowi, po jego lewej ręce, towarzyszy diakon w podwiniętym ornacie (planeta plicata), zaś z tyłu widoczny jest kaudatariusz trzymający tren kardynalskiej sutanny chórowej [źródło zdjęcia].