Dominikańskie flabella

Pace FlabellaUroczysta Msza Święta prymicyjna w rycie dominikańskim. Na zdjęciu widoczne są dwa wachlarze (flabella), trzymane przez klęczących na stopniu akolitów.