Jak powinien wyglądać ołtarz polowy

MainAltar1Uroczysta Msza Święta pontyfikalna celebrowana od faldistorium przez metropolitę Baltimore, arcybiskupa Michała Curleya, w obecności legata papieskiego kardynała Wawrzyńca Lauriego w czasie XXXI Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie w roku 1932.