Privilegiati

Kanonik Baron

baronKsiądz Paweł Alfons Baron w stroju kanonika honorowego kapituły katedralnej w Cambrai z almucją przerzuconą przez ramię.