Benedictus PP. XVI

Kapa Benedykta XVI

Feb2VespersReuters3aaPapież Benedykt XVI w czasie nieszporów w Bazylice św. Piotra na Watykanie w dniu święta Ofiarowania Pańskiego (dawniej Oczyszczenia NMP) 2 II 2010 r.